Защо всеки земеделец се нуждае от качествен култиватор

КУЛТИВАТОР

Всяка направена агротехническа обработка има отношение върху подобряване плодородието на почвата. Колкото и тривиално да звучи това несъмнено без да бъдат извършвани такива мероприятия земеделските стопани не биха могли да гарантират високи добиви и добра производителност. Водещи като възможности и реални резултати дават култиваторите. Това са тип прикачен инвентар, който фермерите използват при различни видове култури като осигуряват изключително приемливи стойностни показатели спрямо ефективно отстраняване на плевелите, разрохкване, аериране на почвата. Ако ви предстои да инвестирате в култиватор едни от най-добрите модели можете да откриете тук mass.bg/култиватори.

Процеси, в които култиватора участва активно

Механизираните услуги, чието предназначение е да осигури благоприятни условия за развитие на отглежданите култури са най-разностранни. Имайки предвид това, че с култиваторите можете да провеждате различни процеси е напълно естествено те да заемат такъв голям ръст при използваемост.

Много стопани споделят, че прилагат механизирани услуги с култиватори, които се отнасят до:

 • Междуредова обработка;
 • Направа на бразди за поливане;
 • Подрязване на плевелите;
 • Обработка преди сеитба;
 • Стърнищна обработка;
 • Наситняване на почвата;
 • Заглаждане на угари след дълбока оран;
 • Раздробяване на растителни остатъци;
 • Окопаване и други.

Ето как с един прикачен инвентар могат да бъдат проведени различни по вид действия, които имат пряка връзка с това да осигурят на почвата много добро и качествено обработване.

Видове предлагани от българския бранд MASS

КУЛТИВАТОР "S"У нас и на балканите гамата от продукти на MASS нямат нужда от представяне. Голям е процента на земеделските стопани, които разчитат на селекцията от решения, които подпомагат тяхната дейност.  Водещите видове, които са се доказали през годините като изключително надеждни и сигурни инвентари за пълноценно подобряване на средата за отглеждане на различни култури са:

 • Вид за окопаване на лавандула;
 • Стърнищен с пружина;
 • S – образен;
 • Модел с вертикални пружини;
 • Обикновен стърнищен и други.

За да си осигурите добра реколта и да намалите производствените разходи е напълно разбираемо да търсите най-добрите и качествени инструменти за постигане на крайната ви цел. Със селекцията, която предоставя българския производител можете да си гарантирате:

 • Перфектно почвообработване;
 • Използване на различен тип теглещи машини от 60 до 300 к.с.;
 • Повишаване ефективността на процеса;
 • Идеално снабдяване на почвата с кислород;
 • Разрохкване, което осигурява бърза вегетация на семената и растенията;
 • Намаляване на разходите и оптимизиране на използването гориво.

Има смисъл от това стопаните да бъдат взискателни към подбора на надежден и здрав култиватор. За да разчитат с години на неговото използване то е напълно естествено да се доверят на утвърден и доказан бранд.