КУЛТИВАТОР

Защо всеки земеделец се нуждае от качествен култиватор

06.01.2022 pomDrnetpo 0

Всяка направена агротехническа обработка има отношение върху подобряване плодородието на почвата. Колкото и тривиално да звучи това несъмнено без да бъдат извършвани такива мероприятия земеделските […]